Ecoindex score

Om volledige openheid te bieden geven we de eco-indexscore van onze website weer om bewustwording te creëren binnen onze gemeenschap over de koolstofimpact van digitale technologie en het internet. Om onze huidige score te behalen, hebben we de pagina's van onze website ecologisch ontworpen om hun complexiteit te verminderen en de datatransfer te beperken door bijvoorbeeld de resolutie van afbeeldingen te verlagen. De berekeningsmethode is beschikbaar op de website https://www.ecoindex.fr/

Want to know more?

Let’s keep in touch!

Our solution will be available in 2023 but you can contact us to learn more.

You must enter your company name
You must enter your first name
You must enter your last name
You must enter a valid phone number
You must enter your country
You must enter your message
You must check
Submit my message Your message has been seent

want to know more?

Let’s keep in touch!

By signing up, you agree to receive marketing emails from Fractal Energy and you accept our policy privacy. But dont worry, you can unsubscribe at any time.